David Nykl

From Stargate Wiki
Jump to navigation Jump to search
David Nykl
David Nykl.jpg
BIOGRAPHICAL INFORMATION
Birth

February 7, 1967

Gender

Male

IN UNIVERSE INFORMATION
Character(s)

David Nykl is an actor.

Credits

Actor

Radek Zelenka.jpg
Radek Zelenka (Before I Sleep).jpg
Radek Zelenka (Progeny).jpg
Radek Zelenka (Asuran).jpg
Dr. Radek Zelenka
Alternate Radek Zelenka
Radek Zelenka (simulation)
Radek Zelenka (Asuran)
(List of Appearances)
(SGA: "Before I Sleep")
(SGA: "Progeny")
(SGA: "This Mortal Coil")
Radek Zelenka (The Last Man).jpg
Sekkari Seed carrier (David Nykl).jpg
Radek Zelenka (Vegas).jpg
Alternate Radek Zelenka
Sekkari Seed carrier (as Zelenka)
Alternate Radek Zelenka
(SGA: "The Last Man")
(SGA: "Remnants")
(SGA: "Vegas")

External links